לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

כמה עולה להגיש דוח שנתי למס הכנסה

מחיר לדוח שנתי נקבע על פי סוג הדוח ומרכיביו

כששואלים אותנו כמה עולה להגיש דוח שנתי, אנחנו סבורים כי השאלה האמיתית צריכה להיות כמה יעלה לי להגיש דוח שנתי שלא הוכן כהלכה תוך הקפדה על הפרטים הכי קטנים ובדיקת כל הזכויות המגיעות למגיש הדוח. חשוב מאוד לוודא כי מי שמכין ומגיש עבורכם את הדוח השנתי הוא יועץ מס או רואה חשבון ולא סתם איזה משרד שמבין משהו ואם יתמזל מזלכם לא תצאו בנזק רב מדי. יתרון רב יש למייצג כמו יועץ מס המחובר למחשבי רשות המיסים וביטוח לאומי ויכול לבדוק נתונים עליכם בטרם יוגש דוח שנתי הלוקה בחסר.

כמה עולה להגיש דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק פטור נחשב לדוח פשוט יחסית להכנה ומחירו מתחיל מ-1250 ש"ח לדוח הבסיסי הכולל הכנת נספח פחת (בו מפורט הרכוש הקבוע של העסק) ובדיקה יסודית שאכן כל הנתונים תואמים את הנמצא בשטח, הוא כולל גם דוח רכב מסודר עם פירוט ההוצאות והק"מ בתחילת השנה ובסוף השנה, והחשוב מכל את דוח רווח והפסד אשר בו מוכנסים כל ההוצאות המותרות של העסק ונערך גם דוח התאמה למס בגין הוצאות שאינן מוכרות ב-100% ועל התוצאה כאמור אנחנו משלמים מיסים. משום מה הרבה עוסקים פטורים טועים וחושבים שהם פטורים ממס אבל המצב הוא בכלל לא כזה, הם אומנם פטורים ממע"מ אך עדין חייבים במס הכנסה ויותר חשוב בביטוח לאומי שזה המס גם לעניים והכנה של דוח שנתי לעוסק פטור מבלי להתייחס למעמד העוסק בביטוח לאומי ולהשלכות גובה תשלום הביטוח הלאומי בעקבות הגשת הדוח יכולה להביא לתוצאות קטסטרופליות.
כאשר יש לעוסק הכנסות נוספות ממקורות אחרים אזי תהיה תוספת תשלום בגין הכנת דוח עבור הכנסה מבורסה או הכנסה מחו"ל או הכנסה מנדל"ן. ניתן לקבלהנחה בגובה 20% מעלות הדוח הבסיסי לעוסק הפטור לעוסקים הפטורים אשר ניהלו את הנהלת חשבונות במנטו הנהלת חשבונות וזאת בכפוף להגשת הדוח במועד החוקי ללא הסדרת אורכות.

כמה עולה להגיש דוח שנתי לשכיר

למרות שעל פניו דוח שנתי לשכיר הינו דוח מאוד פשוט, רשות המיסים מחייבת בעלי הכנסה גבוה ממשכורת להגיש את הדוח השנתי וזאת מכיוון שההערכה היא שמי שמרוויח מעל סכום מסויים כנראה שיש לו גם השקעות מניבות או בבורסה או בנדל"ן או בחו"ל ומס הכנסה לא רוצה שאפילו בטעות תשכחו לדווח על הכנסות אלו. דוח שנתי לשכיר מחירו מתחיל מ-1500 ש"ח+מע"מ במידה ואין תוספות מיוחדות כמו הכנסה מבורסה או מחו"ל.  יש לבחון היטב בדוח שנתי לשכיר האם מבוצעות הפקדות מקסימאליות לקצבה כפי שמתיר החוק, או האם יש הוצאות הניתנות לקיזוז גם מול משכורת כמו הוצאות הגשת הדוח השנתי לשכיר או הוצאות תשלום לארגון מקצועי או אף השתלמויות ההכרחיות לשמירה על רמת המקצועיות.

כמה עולה להגיש דוח שנתי לבעל מניות בחברה

בעל מניות מעל 10% בחברה פרטית מחוייב בהגשת דוח שנתי בין אם הוא שכיר בחברה או מקבל דיבידנד בחברה או סתם בעל מניות שלא קיבל כלום כל השנה. רבים המקרים בהם נתקלנו כי בעל המניות חושב שעצם הגשת הדוח של החברה עצמה על ידי רואה חשבון פוטרת אותו אישית מהגשת דוח שנתי, אך לא כך הדברים ובעל מניות שאינו מגיש דוח אישי הכולל גם את ההכנסות הישירות שלו מהחברה אך גם הכנסות אישיות אחרות מכל מקור אחר כמו משכורת במקום אחר, או בורסה או נדל"ן או השקעות בחו"ל צפוי לקבל קנסות אשר סכומם עולה בהרבה על עלות הגשת דוח שנתי לבעל מניות המתחילה מ-1500 ש"ח+מע"מ, ועולה בהתאם לשאר ההכנסות האישיות.

כמה עולה להגיש דוח שנתי לעוסק מורשה

דוח שנתי לעוסק מורשה עלותו מתחילה מ-1500 ש"ח +מע"מ וכוללת הכנת נספח פחת (בו מפורט הרכוש הקבוע של העסק), דוח רכב מסודר עם פירוט ההוצאות והק"מ בתחילת שנה ובסוף שנה וכמובן את דוח הרווח והפסד המכיל את כל הוצאות העסק המותרות לאחר בדיקה והתאמה מול דיווחי המע"מ השוטפים על מנת לוודא שהמע"מ שנדרש עבור הוצאות אלו אינו חורג מגבולות המותר על פי חוק המע"מ. כאשר לעוסק המורשה יש מחזור כולל מע"מ גבוה מ-300,000 ש"ח אזי יוגש גם דוח 6111 מפורט ומקודד ע"פ דרישות רשות המיסים ועלותו 500 ש"ח נוספים ואם ישנם הכנסות נוספות מבורסה או מחו"ל ידרש תשלום נוסף בגין הכנת נספחי ג'+ד'. ניתן לקבל הנחה בגובה 20% מעלות הדוח הבסיסי לעוסקים המורשים אשר ניהלו את הנהלת החשבונות במנטו הנהלת חשבונות וזאת כפוף להגשת הדוח במועד החוקי ללא הסדרת אורכות.

כמה עולה להגיש דוח להחזר מס

במנטו מוקד החזרי מס קבענו כלל כי לא נגבה תשלום מראש בגין בדיקת זכאות להחזר מס או פתיחת תיק אלא אך ורק 20%+מע"מ מגובה ההחזר אשר יתקבל בסוף התהליך. בצורה זו אתם נהנים מחוסר סיכון ומהתחייבות כי אנו נעשה הכל כדי להחזיר לכם את המקסימום האפשרי. כמובן שכחלק מהתהליך תצטרכו לספק מסמכים שונים כמו טפסי 106 ואם תרצו כי אנו נטפל בהשגת טפסי 106 אזי העלות לכך תהיה 300 ש"ח +מע"מ. 

כמה עולה להגיש דוח לחברה בע"מ

דוח של חברה בע"מ הינו מורכב ודורש ביקורת וחתימה של רואה חשבון על המאזן, באם ניהלתם את הנהלת החשבונות במנטו הנהלת חשבונות אזי עלות הדוח מתחילה מ-5000 ש"ח +מע"מ לחברה קטנה עם חשבון בנק אחד וכרטיס אשראי אחד