לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

טופס פחת ודוח רווח הון

טופס פחת ודרך חישוב הפחת

כשרוכשים עבור העסק ציוד חיוני שעתיד לשמש לאורך תקופה ארוכה, ומחירו עולה על 1000 ₪, הוא  יירשם בהנהלת החשבונות תחת הכרטיס "רכוש קבוע". בעת הכנת הדוח השנתי, יועברו הנתונים אל טופס הפחת (טופס י"א), שבו לכל סוג ציוד נקבע בתקנות שיעור ההכרה בו לצורך ההוצאה השוטפת (הקביעה נעשתה בהתאם לאורך חיי הנכס). כך לדוגמה, למחשבים נקבע אחוז פחת של 33%, ולכן בכל שנה יש להעביר מטופס הפחת אל דוח רווח והפסד את החלק הנ"ל להוצאה שוטפת, ולהפחית בטופס הפחת את יתרת שווי הרכוש. יוצא איפוא שאם רכשנו מחשב ב-1000 ₪, ובשנה הראשונה העברנו לדוח רווח והפסד הוצאה של 333 ₪, הרי שיתרת השווי של המחשב בספרים תהיה 667 ₪. יתרה זו תועבר לשנה הבאה, לצורך המשך הפחתה בשנים העוקבות. להלן מספר דוגמאות לאחוזי פחת שכיחים: אלקטרוניקה 15%, מזגנים 10%, כלי רכב 15%, משרדים 4%, דירות מגורים 2%, ריהוט 6% ומכונות וציוד 7%. אם נתייחס, למשל, לנכס שנרכש באמצע שנה, הוא יקבל את החלק היחסי של השנה לצורך הפחתה. נאמר שהנכס נרכש בדיוק באמצע השנה, אז באותה השנה הוא יוכר רק במחצית הפחת המאושרת בתקנות.


דוח רווח הון

אם העסק מחליט בשלב מסוים למכור את אחד מהפריטים הנמצאים בטופס הפחת שלו, או לחלופין, הפריט הושבת בשל תקלה, נגנב, נשרף וכיוצא בזה - בעל העסק נדרש להגיש דוח רווח הון תוך 30 ימים למס הכנסה ולשלם את המקדמה הנדרשת בגין רווח ההון. חישוב רווח ההון מתבצע על ידי כך שמפחיתים ממחיר המכירה את מחיר העלות, ומוסיפים את הפחת שכבר נדרש. לחלופין, ניתן להגיע לתוצאה על ידי כך שמחיר המכירה פחות יתרת שווי המחיר בטופס הפחת יהיה שווה לרווח ההון. על רווח ההון יש תחשיב מס מורכב מאוד, שחלק ממנו, הנוגע לרווח האינפלציוני החל משנת 1993, פטור, וחלק ממנו הנחשב לרווח הון ריאלי, מתחלק לתקופות, כאשר כיום משלמים 25%. על החלק שעד סוף שנת 2011, משלמים 20%, ועל החלק שעד סוף שנת 2002, משלמים לפי המס השולי. את רווח ההון ניתן להפחית על ידי פריסה לעד 4 שנים אחורה. במקרים מסוימים, ניתן לחלקו אותו בין בני זוג. למשל, אם בני זוג רכשו יחדיו דירה להשקעה בחו"ל, בעת מכירתה, הם יצטרכו לדווח על עסקת רווח הון.


רווח הון נחשב להכנסה פסיבית, והוא מצורף בדוח השנתי של בן הזוג בעל ההכנסה הגבוהה יותר. הדבר אינו חל על מקרים שבהם הנכס התקבל בירושה או שבהם הוא היה קיים לפחות שנה לפני הנישואין. יתרה מזאת, יש מקרים שבהם אחד מבני הזוג יורש נכס שמניב הכנסה פסיבית שוטפת ושערכו עולה עם השנים, ובה בעת, לבן הזוג הנ"ל יש הכנסות נמוכות מיגיעה אישית. במצב שכזה, יהיה כדאי לשמור על מעמד הנכס, ולא להחליפו באחר, משום שאז הכנסתו תצורף לבן הזוג עם ההכנסה הגבוהה בתא המשפחתי. יש גם טופס רווח הון מניירות ערך סחירים, שאותו יש לצרף לדוח במידה וסחרנו בניירות ערך.

 

1. מאת: שגיא

סיכום מועיל ואפקטיבי. מהו שיעור הפחת בגין פלאפון? 15% או 33% כמו כן בעת גריעת פלאפון ישן שהושבת - האם נדרש להגיש דוח רווח הון? מאחר והושבת אין רווח.. כמו כן האם צריך לעדכן את מעמ בעת גריעת הנכס מהטופס פחת? תודה

2. מאת: mento

תשובה: לפלאפון השיעור הוא 15% לסמרטפון נהוג להתייחס כאל מחשב ולדרוש 33%. יש להכין מזכר לטלפון שנזרק ולהגיש רווח הון במסגרת הדוח השנתי. באם מדובר בהשבתה אז אין צורך לעדכן את מע"מ במקרה של מכירה יש לרשום חשבונית מס ולדווח למע"מ

3. מאת: אייל

שלום, קניתי מסך מחשב במחיר 500 ש"ח האם יש לרשום כרכוש קבוע בגלל אופי ההוצאה או כהוצאה הונית בגלל סכומה הנמוך?

4. מאת: mento

תשובה: בסכום כזה אפשר להכניס להוצאה שוטפת אין טעם לרשום כרכוש קבוע לאור הסכום הלא מהותי

5. מאת: אייל

רכשתי מחשב חדש שאותו רשמתי כרכוש קבוע ואחרי כמה ימים רכשתי מספק אחר הרחבת זכרון בסכום של 200 שח, האם להוסיף אותה כרכוש קבוע ולרשום את סכום המחשב הזכרון בטור 1 בטופס, או לרשום את הסכום שלה בטור 2 בנפרד כשינוי, או בכלל לרשום אותה כהוצאה שוטפת?

6. מאת: mento

תשובה: אפשר גם לרשום את זה כשדרוג לנכס קיים ואפשר גם כהוצאה שוטפת

7. מאת: אייל

הוצאות על ציוד שמחירו מתחת ל-1000 שח אם רושמים כהוצאה שוטפת צריך לבחור סעיף הוצאה (6111) איזה סעיף לבחור עבור מסך מחשב, מקלדת, עכבר וכו'

8. מאת: mento

תשובה: אחזקה וכלי עבודה

9. מאת: אייל

מבין כל סעיפי ההוצאות לפי מספרי טופס 6111 לא מצאתי "אחזקה וכלי עבודה" מצאתי רק: הוצאות אחזקה ותיקונים 3550 הוצאות מחקר ופיתוח 3555

10. מאת: mento

תשובה: 3550 זה בסדר