לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

תלוש השכר בעיני יועץ המס

רכיבי השכר וחישוב המשכורות

תלוש המשכורת הינו המסמך החוקי והפורמאלי המפרט את סך כל המידע והרכיבים המרכיבים את השכר, זאת בהתאם למה שמשולם לעובד בתמורה לעבודתו. התלוש נערך על ידי הנהלת החשבונות והפקתו על פי הנהוג בארץ הינה מידי חודש. חשוב להיות מודעים לכך שבראשון לפברואר 2009 הוכנס תיקון 24 לחוק הגנת השכר, ולפי כך, חלה חובה על המעבידים ועל שאר הממונים על השכר, למסור לעובד תלוש שכר מלא ומפורט במועד, כלומר עד ליום התשיעי של החודש העוקב.

בתלוש שלושה חלקים, כאשר הראשון נועד לתיעוד פרטים אישיים של העובד והמעביד, וכן נתונים בסיסיים שעל פיהם מחושבת המשכורת. השני, להצגת רכיבי השכר וכיצד הם חושבו, וכן, תוספות מוסכמות, הכוללות בין השאר, החזר הוצאות נסיעה, הוצאות על אחזקת רכב ודמי הבראה. כאן יופיעו גם תשלומי מס הכנסה, דמי הביטוח הלאומי וניכויים אישיים שונים. בחלק השלישי ייראו סך כל הרכיבים המצטברים, מתחילת השנה ועד לחודש הנתון.
אציין עוד, כי בחלק זה של התלוש קיים מידע אישי, הכולל בין השאר,מספר ימי חופשה צבורה, יתרות הלוואות ומספר ימי המחלה.

עבור יועץ המס, המידע המצטבר הוא הרלבנטי ביותר. באמצעותו ניתן לבדוק ולאמת את החישוב השנתי של תשלומי מס ההכנסה, ועל פי זאת, ניתן יהיה לבצע התאמה עם קופות הגמל שעימם קשור העובד.

כפי שנוכחתי לדעת במהלך שנות עבודתי, הרבה מאד שכירים אינם בקיאים די הצורך בהבנת מהותם של רכיבי השכר השונים. הנטייה היא, על פי רוב, להתייחס למופיע בתלוש כעובדה שרירה וקיימת מבית היוצר של חשבי השכר במקום העבודה. כאן המקום לציין בפניכם כי התייחסות רצינית יותר לתלוש השכר, פירושה, הרבה מאד כסף עבורכם. ביכולתו של יועץ מס מקצועי לבצע עבורכם "בקרת איכות" באותם הרכיבים שחישובם באופן הראוי ישליך על גודל ההחזרים המגיעים לכם, או על גובה הסכומים ברכיבים המצטברים השונים. יועץ המס מסוגל להתייחס לנתונים כגון ותק, נקודות זיכוי, מספר חודשי העבודה הכלולים בשנת המס לגביכם, תיאומים הנובעים מעבודה במספר מקומות עם מספר תלושי שכר ובעוד שורה של נתונים שאתייחס אליהם במאמרים נוספים, כאן באתר, או במסגרת פגישה או שיחה ללא כל התחייבות מצד הפונה.