לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

רשימת המסמכים הדרושים לצורך הכנת הדוח השנתי

מסמכים לדו"ח שנתי 2018


אלו המסמכים הדרושים לדוח השנתי:

  

 • אם היו לך או לבת זוגתך הכנסות ממשכורת עליך להביא טפסי 106 מכל מקום עבודה.
 • אם היו לכם הכנסות אחרות כמו דמי שכירות בארץ או בחו"ל, פיצוים מחברת ביטוח, רווחים או הפסדים בבורסה, פורקס וכו', הכנסות מדיבידנד או ריבית מתוכנית חיסכון עליכם להביא אישור על כף בין אם ההכנסה בארץ או בחו"ל.
 • אם מישהו ניכה לכם מס במקור עליכם להביא אישורי ניכוי במקור שנתיים, טופס 857.
 • אישורים על שכר אומנים, שכר סופרים וכדומה
 • בקשו טופס 867 מהבנק, ומכל ברוקר אישור על רווחים/הפסדים בארץ ובחו"ל.
 • הביאו אישורים על הפקדות קופות גמל, קרן השתלמות, ביטוח חיים (גם דרך המשכנתא) אשר שילמתם/הפקדתם
 • אישור שנתי על תשלומים לביטוח לאומי, למי שחתם על ייפוי כוח, לא צריך להתאמץ!
 • אישורי קצבאות מביטוח לאומי לדוגמא מילואים, נכות, פגיעה בעבודה, זקנה, אמהות וכו'
 • אישורי קצבאות אחרות או תקבולי פנסיה.
 • אם זה דוח שנתי ראשון אז ת.ז. +ספחים והעתק הדוח שהוגש בשנה שעברה לרבות, טופס פחת, רווח והפסד, דוח רכב עם מד הק"מ, והדוח עצמו טופס 1301.
 • עדכון על כל שינוי במצבכם האישי כמו ילד חדש, נישואין/גירושים/פרידה, חתימה על הסכם ממון, שינוי תושבות, בעלות בחברות. והכי חשוב /שינויעדכון כתובת!
 • אישור על תרומות באם הסכום הכולל שלהם מעל 190 ₪, שניתנו במהלך 2018
 • רישיונות רכבים, ביטוחים, והסכמי רכישה, מכירה... ששולמו במהלך 2018
 • קריאת מד הק"מ של הרכב נכון לתאריך ה-31/12/18 או לתאריך מכירת הרכב שעליו נדרשות הוצאות, וכן קריאת מד הרכב ביום רכישתו או בתחילת השנה
 • ספירת מלאי סוף שנה במידה ולעסק יש מלאי
 • אישורים על עסקאות נדלן, תשלומי שבח לרבות נכסים בחו"ל.
 • רשימת יתרות לקוחות וספקים- אין צורך להביא אך יש להכין ולשמור
 • לוודאות כי לא נותרו הוצאות משנת המס 2018 שלא נרשמו בהנהלת חשבונות כמו למשל הוצאות בנק, ריבית או חשבוניות שהגיעו באיחור
 • לוודאות האם יש רכוש בטופס הפחת שנזרק/נמכר וטרם דווח על עסקת רווח הון.
 • אישור על משיכת פיצויי פיטורין, קרן השתלמות או קופת גמל.
 • אישור סיום תואר/לימודיים אקדמאים למי שסיים לימודים ב-3 שנים האחרונות.
 • למתגוררים בישובי ספר אישור עירייה על מגורים בשנת המס.
 • במידה ונקבע לך נכות או לילדיך נכות/לקות למידה או הנך משלם על אחזקת קרוב במוסד, צור קשר להנחיות בנוגע למסמכים הדרושים.
 • באם עברת תאונה אישית, תאונת עבודה או מחלה קשה עדכן אותנו בכך.
 • באם סיימת יחסי עבודה וקיבלת מענק פרישה ו/או פיצויי פיטורין עדכן אותנו בכך.
 • באם שילמת מזונות הבא פסק דין ואישור תשלום בפועל
 • באם הנך משפחה חד הורית, יש לצרף הצהרה האם הנך מנהל משק בית עם אחר או לבד בשנת המס
 • אישור על זכייה בהימורים
 • אישור על סיום שירות צבאי ב-3 שנים האחרונות
 • באם הנך עולה חדש או תושב חוזר ותיק הבא אישור על כך
 • האם היו לך הוצאות להנצחת קרוב משפחה שנספה במערכות ישראל או בפעולות איבה?
 • באם קיבלת ירושה הבא אישורים

 

1. מאת: Gad

האם עוסק פטור צריך לצרף לדוח השנתי למס הכנסה גם את הקבלות שהוציא בשנת המס בגין התקבולים שקיבל ?

2. מאת: mento

תשובה: לא מצרפים לדוח השנתי למס הכנסה את הקבלות אלא יש לשמרן בצורה מסודרת ורק במקרה של דיון תתבקש להציג אותם