לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

רשויות המס המשמעויות לייצוג מיטבי

הייצוג מול רשויות המס

באופן עקרוני, כל נישום יכול לנהל את הטיפול בתיקים הפינאנסיים של העסק בעצמו. יחד עם זאת, הוא רשאי להיות מיוצג על ידי גורם מקצועי מוסמך, כגון: רואה חשבון, יועץ מס, או עורך דין. הייצוג קביל גם בהתנהלות השוטפת והשגרתית וגם במקרים נקודתיים, כדוגמת זימון לשם בירור אצל פקיד המס.


ייצוג מול רשויות המס  באמצעות גורם מקצועי, דוגמת יועץ מס, הוא הרבה מעבר להמלצה. צירוף איש מקצוע לליווי העסק, הן ברמה השוטפת והן ברמה הנקודתית, עשוי למנוע בזבוז זמן יקר ותשלומים מיותרים שאינם הכרחיים. ייצוג טוב כדאי כבר מהשלב הראשוני, עוד לפני פתיחת התיקים. זאת על מנת שהמייצג יוכל לתכנן מראש צעדים בונים, ולאו דווקא לפעול מתוך תגובה לאירועים מזדמנים ולהפתעות לא רצויות שיצוצו במהלך פעילות העסק.


רשויות המס הייצוג בידי יועץ מס

יועץ מס מקצועי ואחראי מסוגל לייצג שכירים, עצמאים וחברות מול רשויות המס העיקריות, קרי, מס הכנסה , מס ערך מוסף והמוסד לביטוח לאומי, ולטפל במכלול נושאים הכולל: פתיחת תיקים באותן רשויות המס, הגשת דו"חות חודשיים ושנתיים, פריסת חובות, ביטול או הפחתה של קנסות ועיקולים, ייצוג בדיונים וכיוב'.


יועץ מס מקצועי המייצג נישום, מין הראוי שיהיה אישיות מוכרת ומוערכת בקרב רשויות המס, והחשוב מכל, שתחשב כדמות אמינה המחויבת להצהרותיה. בתנאים אלו, ייהנה הנישום, הוא הלקוח, מתהליכי טיפול קצרים ויעילים, מבלי שיהיה עליו להתמודד עם מצבי דחייה והמתנה, התעלמות או יחס מזלזל.
כמו כן יזכה, בין השאר, ליחס מתחשב בכל הקשור לדוחות שנתיים וחודשיים, ייהנה מטיפול הגון במקדמות, הסדרי תשלום נוחים בביטוח לאומי, שיתוף פעולה מצד רשויות המס בעת פתיחת תיקים במע"מ וביטוח לאומי, ומעוד שורה ארוכה של הקלות ומחוות, שהן, כאמור, תוצאה ישירה לאישיותו החיובית ולשיעור קומתו של הגורם המייצג.