לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

ייעוץ מס כמה טוב לדעת

ייעוץ מס, עריכת דין, ומה שביניהם

תחום ייעוץ מס חופף במידה מסוימת, בכל הקשור לתפיסת המקצוע, לתחום עריכת הדין. כשם שבעריכת דין נמצא את עורך הדין בתווך שבין הלקוח למערכת המשפטית, כך גם ייעוץ מס נחשב לתחום הממוקם בתווך שבין הלקוח, או כפי שהוא נקרא נישום, לבין אותה המערכת הכוללת את רשויות המס הממלכתיות, על כל הגופים שבה.

כפי שמצפים מנציגות משפטית לעשות את המיטב על מנת לתמוך בעמדתנו, נגלה את אותה ציפייה גם מאותו גורם הממלא עבורנו את הפונקציה של ייעוץ מס. כאן חשוב להפנים שקיים צורך, ללא כל פשרה, לפנות לשירותיו של יועץ מס אשר מכיר באופן אבסולוטי את הדרכים הלגיטימיות שבהם כדאי להציג בפני הרשויות את הדוחות הכספיים למיניהם, ובמידת הצורך, לנהל עבורנו את המשא ומתן מול נציגי אותן הרשויות, על מנת להגיע לתוצאה שהיא תהייה הטובה ביותר עבורנו.


ייעוץ מס - זו התמחות

כל אזרח אשר פונה לרשויות המס השונות על מנת לטפל בענייניו, ובכל תחום שהוא, לא יכול שלא לחוש בשינויים המתחוללים סביבנו. הדינאמיקה הקיימת בכל תחום ותחום מובילה למסקנה נחרצת וחד משמעית, לפיה רצוי לתת למומחה לעשות את העבודה בשבילנו.

ייעוץ מס הוא תחום התמחות הנכלל במסגרת הכוללת של שוק הפיננסים, וזאת בלשון המעטה, משום שליועץ מס ישנה חשיפה לקשת רחבה של שווקים נוספים. שינויי החקיקה התכופים והיכולת להציג מספר רב של פתרונות לבעיה אחת נתונה מחייבת את העוסק בייעוץ מס להיות מקצועי ומיומן באופן שאינו משתמע לשתי פנים.

אותו אדם העוסק בייעוץ מס, התמחותו הראשית והעיקרית היא תחום המסים. תחום זה הוא מקיף וכולל, בין השאר, תיאומי מס, תכנון מס להסדרת התשלומים ועוד שורה ארוכה של נושאים ישירים ועקיפים. ולסיום, על מנת להשלים את תמונת הדמיון המסוים שבין התחום של ייצוג מס לתחום עריכת הדין, הרי שגם כאן אין מקום לאף פשרה בכל הקשור לקיום דרישות החוק. האדם הנורמטיבי לא מצפה מהגורם המייצג אותו שיהיה יצירתי עד כדי כך, שמילוי התפקיד יבוא על חשבון החוק.