לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

טופס פחת ודוח רווח הון

טופס פחת ודרך חישוב הפחת

בזמן שרוכשים לעסק ציוד חיוני שעתיד לשמש לאורך תקופה ארוכה, ומחירו עולה על 1000 ₪, הוא  ירשם בהנהלת החשבונות תחת כרטיס רכוש קבוע. בעת הכנת הדוח השנתי יועברו הנתונים אל טופס הפחת (טופס י"א) שבו לכל סוג ציוד נקבע בתקנות שיעור ההכרה בו לצורך ההוצאה השוטפת (הקביעה נעשתה בהתאם לאורך חיי הנכס). כך לדוגמא, למחשבים נקבע אחוז פחת של 33%, ולכן בכל שנה יש להעביר מטופס הפחת אל דוח רווח והפסד את החלק הנ"ל להוצאה שוטפת, ולהפחית בטופס הפחת את יתרת שווי הרכוש. יוצא איפה שאם רכשנו מחשב ב-1000 ₪, ובשנה הראשונה העברנו לדוח רווח והפסד הוצאה של 333 ₪, הרי שיתרת השווי של המחשב בספרים תהיה 667 ₪. יתרה זו תועבר לשנה הבאה לצורך המשך הפחתה בשנים העוקבות. להלן מספר דוגמאות לאחוזי פחת שכיחים: אלקטרוניקה 15%, מזגנים 10%, כלי רכב 15%, משרדים 4%, דירות מגורים 2%, ריהוט 6% ומכונות וציוד 7%. אם נתייחס, למשל, לנכס שנרכש באמצע שנה, הוא יקבל את החלק היחסי של השנה לצורך הפחתה. נאמר שהנכס נרכש בדיוק באמצע השנה, אז באותה השנה הוא יוכר רק במחצית הפחת המאושרת בתקנות.


דוח רווח הון

אם העסק מחליט בשלב מסוים למכור אחד מהפריטים הנמצאים בטופס הפחת שלו, או לחילופין, הפריט הושבת בשל תקלה, נגנב, נשרף וכיוצא בזה, בעל העסק נדרש להגיש דוח רווח הון תוך 30 ימים למס הכנסה ולשלם את המקדמה הנדרשת בגין רווח ההון. חישוב רווח ההון מתבצע על ידי כך שמפחיתים ממחיר המכירה את מחיר העלות, ומוסיפים את הפחת שכבר נדרש. לחילופין, ניתן להגיע לתוצאה על ידי כך שמחיר המכירה פחות יתרת שווי המחיר בטופס הפחת שווה לרווח ההון. על רווח ההון ישנו תחשיב מס מאוד מורכב שחלק ממנו, הנוגע לרווח האינפלציוני החל משנת 1993 פטור, וחלקו הנחשב לרווח הון ראלי, מתחלק לתקופות, כאשר כיום משלמים 25%. על החלק שעד סוף שנת 2011 משלמים 20% ועל החלק עד סוף שנת 2002 לפי המס השולי. את רווח ההון ניתן להפחית על-ידי פריסה לעד 4 שנים אחורה. במקרים מסוימים ניתן לחלקו בין בני זוג, למשל, אם בני זוג רכשו יחדיו דירה להשקעה בחו"ל, בעת מכירתה יצטרכו לדווח על עסקת רווח הון.


רווח הון נחשב להכנסה פאסיבית והוא מצורף בדוח השנתי לבן הזוג בעל ההכנסה הגבוהה יותר. הדבר לא חל על מקרים בהם הנכס התקבל בירושה או שהוא היה קיים לפחות שנה לפני הנישואין. יתר על כן, קיימים מקרים שאחד מבני הזוג יורש נכס שמניב הכנסה פאסיבית שוטפת ושערכו עולה עם השנים, ובה בעת, לבן הזוג הנ"ל הכנסות נמוכות מיגיעה אישית. במצב שכזה יהיה כדאי לשמור על מעמד הנכס, ולא להחליפו באחר, משום שאז הכנסתו תצורף לבן הזוג עם ההכנסה הגבוהה בתא המשפחתי.  קיים גם טופס רווח הון מנירות ערך סחירים אותו יש לצרף לדוח במידה וסחרנו בנירות ערך

 

1. מאת: שגיא

סיכום מועיל ואפקטיבי. מהו שיעור הפחת בגין פלאפון? 15% או 33% כמו כן בעת גריעת פלאפון ישן שהושבת - האם נדרש להגיש דוח רווח הון? מאחר והושבת אין רווח.. כמו כן האם צריך לעדכן את מעמ בעת גריעת הנכס מהטופס פחת? תודה

2. מאת: mento

תשובה: לפלאפון השיעור הוא 15% לסמרטפון נהוג להתייחס כאל מחשב ולדרוש 33%. יש להכין מזכר לטלפון שנזרק ולהגיש רווח הון במסגרת הדוח השנתי. באם מדובר בהשבתה אז אין צורך לעדכן את מע"מ במקרה של מכירה יש לרשום חשבונית מס ולדווח למע"מ