לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

חוק הגבלת תשלום במזומן

הגבלת תשלום במזומן לבעלי עסקים עצמאים ולחברות

חוק הגבלת תשלום במזומן קובע מגבלה של שימוש במזומן בעסקאות מול עוסק, בסכום העולה על 11,000 ₪, החל מה-1/1/2019. כלומר, כל עוד העסקה כולה היא בסכום הנמוך מ- 11,000 ₪, אין שום בעיה, ורק בעסקאות בסכומים שמעל 11,000 ₪, יש צורך לבחון כמה מותר לשלם במזומן על פי האופציה הנמוכה מבין שתי האופציות הבאות:

א. 10% מהעסקה מותר לשלם במזומן – לדוגמה: במקרה של עסקה ב-13,000 ₪ - המקסימום שמותר לשלם במזומן הוא 1,300 ₪.

ב. 11,000 ₪ מותר לשלם במזומן – האופציה הזאת בעצם רלוונטית רק לעסקאות שמעל 110,000 ₪, מאחר שכל עסקה מתחת להגבלה זו תהיה 10%, וכל עסקה מעל ההגבלה תהיה 11,000 ₪. לדוגמה, במקרה של עסקה ב- 200,000 ₪ - המקסימום לתשלום במזומן יהיה 11,000 ₪.

חשוב לציין כי ההגדרה של עסקה כוללת בתוכה את המקדמה ואת התשלומים, ואין אף חלוקה שמקטינה את גובה העסקה. אך לעומת זאת, בעסקת ריטיינר של תשלום קבוע מדי חודש בגין שירות, גובה העסקה יהיה התשלום החודשי.
חריג נוסף הוא במקרה של עסקאות עם תיירים. אם תצליחו להוכיח כי העסקה אכן התבצעה מול תייר, לפי החוק, העסקה תוכל להיות אף עד סכום של 55,000 ₪.

הגבלת תשלום במזומן גם לאנשים פרטיים שאינם עסקים

חוק הגבלת התשלום במזומן קובע מגבלה של שימוש במזומן בעסקה מול אדם פרטי, בסכום העולה על 50,000 ₪. כך למשל, אדם הרוכש רכב יד שנייה בעלות של 70,000 ₪, לא יוכל לשלם יותר מ-7,000 ₪ במזומן, אך אם הוא ירכוש רכב בסכום של 49,000 י₪, הוא יוכל לשלם את כל הסכום במזומן.

מה נחשב לתשלום במזומן ומה לא

נראה לנו ברור שצ'ק איננו נחשב כמזומן, אך אם הצ'ק איננו למוטב בלבד והוא ניתן להסבה, נקבעה מגבלה, מאחר שכדי להסב אותו, יש לוודא כי פרטי המסב מפורטים, לרבות מספר העוסק שלו.
איסור נוסף הוא על הסבת צ'ק שסכומו מעל 5,000 ₪ והוא איננו מוסב בין עוסק לעוסק.
גם הבנקים קיבלו הגבלות, שלא לאפשר הפקדת צ'ק שהוסב ושלא רשומים בו כל הפרטים של המסב, כאשר הסכום הכתוב בצ'ק עולה על סך 10,000 ₪.
בהזדמנות זו, חזרו והדגישו את הוראות ניהול ספרים בנוגע לחובת פירוט אופן קבלת התקבול בקבלות, ובייחוד בנוגע לצ'קים, שיש לפרט לגביהם את הסכום, את פרטי הבנק ואת זמן הפירעון שלהם.

העונשים המוטלים על מי שמשלם במזומן סכום מעל המותר בחוק הגבלת התשלום במזומן

ענישה פלילית תחול במקרים שבהם יוכח כי הייתה כוונה לנסות לחמוק מהחוק, כמו למשל בפיצול עסקאות, כך שלמעשה הרבה יותר חמור לפצל עסקה מאשר לעבור על החוק ולשלם במזומן.
ומי שכן יעבור על החוק וישלם במזומן, יוטלו עליו עיצומים כספיים, החל מ-15% מגובה התשלום במזומן ועד 30%, גם לצד המשלם וגם לצד המקבל את התשלום, בהתאם לגובה הסכומים ומעבר לכך המקבל את התשלום, במקרה של הפרה חוזרת אף כפל קנס, כלומר, אפילו עד 60%.

חובת דיווח על אמצעי התשלום בעסקאות מקרקעין

החוק גם קובע כי בכל עסקת מקרקעין, הקונה יצטרך, יחד עם הצהרתו על רכישת המקרקעין, לצרף אסמכתאות על מקורות המימון שבעזרתם הוא רוכש את הנדל"ן. כך שגם אם מצאתם דרך להפקיד את המזומן בבנק כדי לא לשלם במזומן, הבעיה שלכם עדיין לא באה על פתרונה.