לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

דיווחי מע"מ ומקדמות

ניוזלטר 6 הנהלת חשבונות

 למען הסר ספק נדגיש כי הפעולות שנרשמות בהנהלת החשבונות צריכות להיסגר במנה קבועה/סגורה שאין אפשרות לעשות בה שינויים, ובמקביל, עלינו לבצע דיווחים שוטפים בהתאם לדרישות שקיבלנו.

דוח המע"מ מורכב מעסקאות פטורות (לגבי מה יכול להיחשב כעסקה פטורה ממע"מ, יש להתייעץ פרטנית); ומעסקאות חייבות שסכום המע"מ שאנחנו צריכים להעביר למדינה בגינן נקרא מע"מ עסקאות. מהסכום הנ"ל עלינו להפחית את המע"מ על ההוצאות שלנו, שנקרא מע"מ תשומות. מע"מ זה מחולק לשני סוגים, תשומות ציוד עבור הרכוש הקבוע שרכשנו לעסק, ותשומות אחרות (יתר התשומות) עבור ההוצאות השוטפות. לאחר שהפחתנו את התשומות נקבל את הסכום לתשלום. את הדוח יש להגיש עד ה-15 לחודש העוקב ביחס לתקופה המדווחת. ישנם 3 דרכים לביצוע:

1. דיווח בפנקס בדואר ותשלום בהמחאה (ניתן לרשום את ההמחאה ל-15 לחודש גם אם מדווחים לפני);

2. דיווח דרך האינטרנט תוך כדי ביצוע התשלום בכרטיס אשראי (בתנאי שהסכום נמוך מ-15,000 ₪ ואז ניתנת אורכה לדיווח עד ה-19 לחודש, אך היזהרו מבעיות עומס ברשת, במיוחד לקראת תאריך הדיווח, שכן עלות הקנסות על פיגורים במועדי דיווח יקרה ביותר!);

3. דיווח על-ידי מייצג דרך המחשב של רשות המיסים, ובאמצעות חתימה על הוראת קבע לתשלום ישיר של הדוח מחשבון הבנק.

דיווחי המקדמות הינם פשוטים. בדרך כלל נקבע לשלם כמקדמה אחוז מהמחזור (כאשר המחזור הינו ללא מע"מ), ולחישוב הסכום לתשלום יש להכפיל את המחזור באחוז. שיטות הדיווח כאן זהות לאלו של המע"מ.

עוד באותו עניין תוכלו לקרוא במאמר המופיע בקישור הבא:

  http://www.mento.co.il/סקירת-בזק-על-הרשויות-המטפלות-במיסוי/ייצוג-מול-רשות-המיסים/23/3/

 הנכם מוזמנים להגיב או לשאול בתחתית המאמר, ואנא הקדישו רגע מזמנכם ולחצו לנו לייק בעמוד הבית.

המידע בניוזלטר הנוכחי איננו תחליף לייעוץ אישי והעובדות מובאות בכללותן.