לתיאום פגישת יעוץ
עם יועץ מס מומחה

דף הבית » דוח שנתי 2016

דוח שנתי 2016

ניצלתם את כל ההטבות במסגרת הדוח השנתי- למה אתם מחכים?
לא חבל לשלם שנה אחרי שנה הרבה מעבר לנדרש?
מודעים לכך שיש קשר בין המוצהר בדוח השנתי לבין השומה בביטוח לאומי?

שיתופו של יועץ מס המכיר היטב את כל ההיבטים של הדוח השנתי שווה לכם כסף רב. פנו לחברת מנטו ונמצה עבורכם את כל ההטבות האפשריות!

  • בדיקה מדוקדקת של מערכת ניהול החשבונות ושל דוחות משנים קודמות.
  • בחינת כל התרחישים והאפשרויות עד לקבלת נטל המס מינימאלי
  • שידור אמין ובטוח של הדוחות ישירות למחשבי מס הכנסה.
  • טיפול יעיל ומהיר לקבלת החזרי המס תוך פרק זמן קצר.

אנו, בחברת מנטו, הופכים כל אבן כדי שתשלומי המיסים שלכם יהיו מינימאליים. ניהול חשבונות יעיל, ובתוך כך, הכנת דוחות שנתיים בצורה מושכלת, יבואו לידי ביטוי בחיסכון כספי של אלפי שקלים!

הגשת דוח שנתי מס הכנסה 2016

כל תושב ישראל מעל גיל 18 חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה, אלא אם נקבע לו פטור מחובת הגשה. במקרה של ספק, רצוי לפנות ליועץ מס משום שיתכן וישנם כאלו שאינם מודעים לחובתם להגיש דוח שנתי על ההכנסה ואי ביצוע האמור ייזקף לחובתם בתוספת קנסות. את הדוח השנתי 2016 יש להגיש עד סוף חודש מאי של שנת המס שעל הפרק, ובמקרה של ניהול על פי רישום כפול (הנהלת חשבונות דו צידית) או חובת הגשת דוח שנתי מקוון ישנו חודש ימים נוסף.


דוח שנתי 2016 מרכז למעשה את כל ההכנסות וההוצאות השנתיות שדווחו על-ידי העסק, ומתוך סכומים אלו נובע הסכום הכולל של התשלום למס ההכנסה. יתכן מצב שבו לא תהייה התאמה מלאה בין הדיווחים הדו-חודשיים לבין אותו דוח שנתי שהגשתם. במקרה בו סכום המס שיופיע בדוח שנתי גבוה מסך כול הסכומים של דוחות המקדמות הדו-חודשיים, קרוב לוודאי שתידרשו לשלם כספים נוספים לאלו ששילמתם במקדמות. במצב ההפוך תהיו זכאים לקבל החזר מתוך הסכום ששילמתם בפועל.


היות ודוח שנתי מציג סיכום לכל ההתנהלות הפיננסית עבור אותה שנת מס, ניתן להשתמש בו גם לטובת הפרשות לקופות גמל ולקרנות השתלמות, כך שהנישום יוכל ליהנות מהטבות המס באופן מקסימאלי.


למרות שניתן להגיש את הדוח השנתי לשנת 2016 לבד, הסבר מפורט נמצא בחוברת דע את זכויותיך וחובותיך דוח שנתי 2015,  ואף לקבל ייעוץ פרטני במשרדי מס ההכנסה, מומלץ לעצמאי להגיש את הדוח השנתי באמצעות משרד רואה חשבון או יועץ מס מוסמך. במקרים מסוימים ניתן אף לבקש דחייה למועד הגשת הדוח השנתי, אולם לשיטתנו, איננו ממליצים לנצל את זכות הבקשה לדחייה. נשמח להבהיר לכם את משמעויות הדחייה בעת שתפנו ישירות אלינו.


על אף חופש הבחירה בכל הקשור להגשת דוח שנתי, יועץ מס נחשב לסמכות האופטימאלית לריכוז העבודה סביב הכנת הדוח השנתי, מתוך הכרתו את נקודות הכשל. בעקבות אי עמידה בחובת הגשת הדוח השנתי 2015 עשוי הנישום להיקלע למצוקה שתתבטא, כאמור, בקנסות כספיים כבדים.
לחצו לקבלת טופס דוח שנתי 1301 לשנת 2016

חובת הגשת דוח שנתי כדאי לבדוק שגם אתם לא ברשימת החייבים בהגשת דוח שנתי לשנת 2016

• אם חל עליכם מס יסף - יש מס חדש בישראל שנקרא מס יסף. ויש חובת הגשת של דוח שנתי במקרים בהם הכנסתכם עולה על 803,520 ש"ח נכון לשנת 2016
• אם מחזור המכירות מניירות ערך הנסחרים בבורסה עולה על 810,420 ש"ח נכון לשנת 2016.
• אם אינכם תושבי ישראל אבל ביקרתם בארץ מעל 183 יום תצטרכו להגיש דוח הכולל עובדות והסברים מדוע אינכם תושבי ישראל (מומלץ לצרף חוות דעת)
• אם העברתם לחו"ל מעל 500,000 ₪ במצטבר בשנת המס תצטרכו להגיש שנתיים דוח שנתי
• אם אתם נהנה בנאמנות ואתם בגיל מעל 25 ושווי נכסי הנאמנות 500,000 ₪ ומעלה.
• אם קיבלת משכורת של 643,000 ₪
• אם הכנסתכם מדמי שכירות עולה על 334,000 ₪
• אם קיבלתם הכנסה בגובה 334,000 שנוכה ממנה מס כמו שכר אומנים, שכר סופרים וכדומה
• אם הכנסתכם מריבית עולה על 638,000 ₪
• אם היו לכם הכנסות מחו"ל (גם מקצבה) בסכום של 334,000 ₪
• אם יש לכם נכסים בחו"ל בשווי של 1,856,000 ₪.
• המשמעות היא שרבים ממכם כנראה אינם מודעים לחובתם להגיש דוח וכדאי להתייעץ בעניין.

 

1. מאת: סטודיו לירס

תודה על המידע!